Inspektor w Zespole Systemu Informacyjnego GW w Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY

Inspektor

w

Zespole Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

w

Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.