Kierownik bazy w Nadzorze Wodnym w Gizycku w Zarządzie Zlewni w Gizycku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Kierownik bazy

w

Nadzorze Wodnym w Giżycku

w

Zarządzie  Zlewni w Giżycku

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  – Zarząd  Zlewni w Giżycku informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy został zatrudniony Pan Sławomir Czetyrbok zam. w Giżycku.