Kierownik w Dziale Organizacji w Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Kierownik Działu Organizacji

w

Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, ze nabór na ww. stanowisko pracy został anulowany.