Konserwator budowli i urządzeń wodnych w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Konserwator budowli i urządzeń wodnych

w

Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii

pełny etat

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie- Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy został zatrudniony Pan Adam Kasprzak zamieszkały w Wysoczynie.