Konserwator budowli i urządzeń wosnych- 2 stanowiska w Zarządzie Zlewni w Dębem w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA   STANOWISKO  PRACY

Konserwator budowli i urządzeń wodnych- 2 stanowiska

na

Obiekcie Hydrotechnicznym Dębe

w

Zarządzie Zlewni w Dębem

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na ww. stanowiska pracy zostali zatrudnieni: Pani Dorota Mięgoć zamieszkała w miejscowości Burlaki oraz Pan Zbigniew Głowacki zamieszkały w Wierzbicy.