Nadzorca Odcinka Wód Śródlądowych w Nadzorze Wodnym we Włocławku w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Nadzorca Odcinka Wód Śródlądowych

w

Nadzorze Wodnym we Włocławku

w

Inspektoracie Włocławek

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy została zatrudniona Pani Elżbieta Buczkowska zamieszkały w Szpetalu Górnym.