Operator pompowni na 0,25 etatu w Zarządzie Zlewni we Włocławku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Poslkie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Operator pompowni na 0,25 etatu

w

Zarządzie Zlewni we Włocławku

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy została zatrudniona Pani Marianna Grenda zamieszkała w miejscowości Września.