Operator pompowni w Zarządzie Zlewni w Dębem w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA   STANOWISKO  PRACY

Operator pompowni

na

Obiekcie Hydrotechnicznym Dębe

w

Zarządzie Zlewni w Dębem

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Tomasz Lachowski zamieszkały w Zatorach.