Operator śluzy i jazu w Inspektoracie we Włocławku w Zarządzie Zlewni we Włocławku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Operator śluzy i jazu

w

Nadzorze Wodnym we Włocławku

w

Inspektoracie Włocławek

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy został zatrudniony Pan Wojciech Fortuna zamieszkały we Włocławku.