Operator śluzy i jazu w Zarządzie Zlewni we Włocławku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  2 STANOWISKA  PRACY

Operator śluzy i jazu

w

Zarządzie Zlewni  we Włocławku

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie informuje, że w  wyniku zakończenia  procedur  naboru na ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Bartłomiej Stępniak zamieszkały we Włocławku.