Operator śluzy w Nadzorze Wodnym Żerań w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO  PRACY

Operator śluzy

w

Nadzorze Wodnym Żerań

w

Zarządzie Zlewni  w  Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie– Zarząd Zlewni w Warszawie – Nadzór Wodny Żerań informuje, że w wyniku  zakończenia  procedur naboru  na   ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Dariusz Łabęda zamieszkały w Legionowie.