Operator śluzy w Przewięzi na 1/2 etatu w Nadzorze Wodnym w Augustowie w Zarządzie Zlewni w Giżycku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Operator śluzy w  Przewięzi na 1/2 etatu

na czas określony od 01.05.2017r. do 15.10.2017r.

w

Nadzorze  Wodnym w  Augustowie

w

Zarządzie  Zlewni w  Giżycku

ul.  Wodna 4,  11-500  Giżycko

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  – Nadzór Wodny w Augustowie - Zarząd  Zlewni  w Giżycku informuje, że  w wyniku  zakończenia  procedury naboru  na  ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Radosław Puczyłowski zam. w Augustowie.