Pomoc biurowa na 3/4 etatu w Zarządzie Zlewni w Giżycku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Pomoc biurowa na ¾ etatu

w

Zarządzie  Zlewni w  Giżycku

ul.  Wodna 4,  11-500  Giżycko

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  – Zarząd  Zlewni w Giżycku - informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy została  zatrudniona Pani Anna Gulmontowicz  zam. w Giżycku.