Specjalista w Dziale Opłat w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO  PRACY

Specjalista

w

Dziale Opłat

w

Zarządzie Zlewni  w  Warszawie

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w  wyniku zakończenia  procedur  naboru na ww. stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.