Specjalista w Nadzorze Wodnym w Smardzewicach w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Specjalista

w

Nadzorze Wodnym w Smardzewicach

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie- Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.