Specjalista w Wydziale Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Specjalista

w

Wydziale Ochrony Przed Powodzią i Suszą

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że  w wyniku  zakończenia  procedury naboru  na  ww. stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony