Starszy Inspektor w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Inspektor

w

Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w  wyniku zakończenia  procedury naboru  na ww.  stanowisko pracy został zatrudniony Pan Jakub Stępniewski zamieszkały w Warszawie.