Starszy Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU NA   STANOWISKO  PRACY

Starszy Specjalista

w

Dziale Zgód Wodnoprawnych

w

Zarządzie  Zlewni  w  Warszawie

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul.  Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie informuje, że w  wyniku  zakończenia procedury  naboru  na ww. stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.