Starszy Specjalista w ponadregionalnym Zespole ds. realizacji projektów w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Starszy Specjalista

w

ponadregionalnym Zespole ds. realizacji projektów

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.