Starszy Specjalista w Zespole ds. Gospodarowania Wodami 1/2 etatu w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Specjalista

w

Zespole ds. Gospodarowania Wodami

½ etatu

na zastępstwo

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie- Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że nabór na wyżej wymienione stanowisko pracy został anulowany.