Zbędne lub zużyte składniki majątkowe

Komunikat - Zarząd Zlewni w Dębem