Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Przydatne adresy

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel.: 22 595-13-00, 695-61-68, 695-61-69
tel. alarmowy: 92-87
fax: 595-13-50, 620-19-40
wczk@mazowieckie.pl
www.mazowieckie.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego
ul. Lubomelska 1/3
20-072 Lublin
tel.: 81-532-70-97, 81-742-47-74
fax.: 81-532-75-68
dysor@lublin.uw.gov.pl
www.uw.lublin.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego
al. XI Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.:41 342 11-10, 342 11 99, 344 33 33, 9287
fax: 41 342 14 03, 342 19 84, 344 48 32
krzysztof.bartosz@kielce.uw.gov.pl
www.czkw.kielce.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojeowody Warmińsko-Mazurskiego
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7
10-575 Olsztyn
tel.: 89-535-19-30, 89-535-96-70
fax: 89-527-32-34
wykry@uw.olsztyn.pl
www.uwolsztyn.czk.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel.: 85-743-95-32
fax: 85-732-24-92
czk@bialystok.uw.gov.pl
www.bialystok.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Łódzkiego
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: 42 664-14-17
fax: 42 664-14-43
wczk@lodz.uw.gov.pl
www.lodz.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel.: 52-34-97-390
fax: 52-34-97-392
kryzys@uwoj.bydgoszcz.pl
www.kryzys.uwoj.bydgoszcz.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: 12-392-13-00, 12-392-11-15
fax: 12-422-72-08
czk@malopolska.uw.gov.pl
www.malopolska.uw.gov.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel.: 17-867-12-38, 17-867-18-59
fax: 17-867-18-55, 17-867-18-59
wczk@rzeszow.uw.gov.pl
www.uw.rzeszow.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel.: 32-255-21-95
fax: 32-265-22-13
czkws@katowice.uw.gov.pl
www.katowice.uw.gov.pl

PRZYDATNE LINKI

  www.mos.gov.pl Ministerstwo Środowiska 
  www.kzgw.gov.pl  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
  www.imgw.pl  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
  www.pgi.gov.pl  Państwowy Instytut Geologiczny 
  www.psh.gov.pl  Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
  www.pogodynka.pl  Serwis pogodowy IMGW
  www.warszawa.rzgw.gov.pl  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
  www.krakow.rzgw.gov.pl  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
  www.rzgw.gda.pl  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
  www.rzgw.szczecin.pl Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
  www.poznan.rzgw.gov.pl Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
  www.wroclaw.rzgw.gov.pl  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
  www.gliwice.rzgw.gov.pl  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach