Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

PZRP

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Pregoły zostały umieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PZRP dla obszaru dorzecza Wisły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1841/1

 

PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1813/1