Konferencja podsumowująca projekt EKOROB

29 września 2015 r., we wtorek, w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów odbyła się konferencja podsumowująca projekt EKOROB „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych".

EKOROB był realizowany od 2010 roku, jako spójny, kompleksowy projekt, który łącząc w sobie aspekty innowacji, demonstracji i edukacji dbał o stan środowiska, a szczególnie o jakość wód zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego przy uwzględnianiu potrzeb i opinii społeczności lokalnych. W projekcie został opracowany „Program Działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy dla osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego Zbiornika Sulejów". Projekt oprócz wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla ograniczania zanieczyszczeń obszarowych, wpływa również na zmianę niekorzystnych nawyków i praktyk, zarówno w aspekcie produkcji rolnej, jak też w gospodarstwie domowym poprzez upowszechnienie wiedzy i podniesienie świadomości społeczności lokalnych w tym rolników. W ramach projektu organizowane były spotkania informacyjne, szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla dzieci ze szkół, by móc dotrzeć do jak największej i różnorodnej grupy, przekazując informacje na temat zagrożeń środowiska oraz wypracowanych metod i narzędzi  przeciwdziałania zanieczyszczeniom obszarowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.316.987 EUR.

Organizatorami konferencji byli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, instytucje odpowiedzialne za kompleksową realizację projektu „EKOROB: Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych" (LIFE08 ENV/PL/000519; www.ekorob.pl). Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, administracji rządowej, samorządowej i ośrodków nauki. Patronat nad konferencją objęli: Minister Środowiska, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Konferencję uroczyście otworzyła Iwona Gawłowska, Dyrektor RZGW w Warszawie. Gości powitali także: Elżbieta Radziszewska - Wicemarszałek Sejmu RP, Dorota Niedziela – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ryszard Deluga – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania kilku lat pracy, ale także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Ostatnim punktem programu była wizyta na poligonach demonstracyjnych projektu Ekorob w Zarzęcinie i Barkowicach.