Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

W dniu 18 października 2016 roku Rada Ministrów przyjęła plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Pregoły zostały umieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym stały się oficjalnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej.

PZRP dla obszaru dorzecza Wisły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1841/1

PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły został umieszczony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1813/1