Aktualnie realizowane prace

Obiekt
Roboty wykonane
Roboty w trakcie realizacji
Obiekt 1
- Usunięcie drzew i krzewów,
- Pozyskanie gruntu na nasypy i roboty na polu refulacyjnym ,
- Budowa nasypów,
- Przebudowa wylotu z pompowni w Borowiczkach – montaż rurociągów, armatury, roboty konstrukcyjne i montażowe konstrukcji zrzutowej,
- Zapora boczna Borowiczki. Roboty umocnieniowe podstawy skarpy odwodnej (materace faszynowo – kamienne),
- Lewy wał Słupianki. Roboty ziemne – budowa nasypu, roboty umocnieniowe, narzuty kamienne w płotkach,
- Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i przebudowa oświetlenia ulicznego.
- Wykonanie ścianki szczelnej pod parapet betonowy,
- Uszczelnienie korpusu i podłoża. Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,
- Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej.
 
- parapet betonowy na lewym wale Słupianki,
- mobilny system ochrony przeciwpowodziowej,
- roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu,
- pielęgnacja skarp umocnionych biowłókniną i obsiewem.
Obiekt 2
- Usunięcie drzew i krzewów,
- Pozyskanie gruntu na nasypy i roboty na polu refulacyjnym ,
- Budowa nasypów. Uszczelnienie korpusu i podłoża.
- Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,
- Wykonanie ścianki szczelnej pod parapet betonowy,
- Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną.
 
- roboty umocnieniowe,
- droga eksploatacyjna,
 - mobilny system ochrony przeciwpowodziowej,
- parapet betonowy na prawym wale Słupianki,
- pielęgnacja skarp umocnionych biowłókniną i obsiewem.