Rejestry/Ewidencje/Archiwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi kataster wodny dla regionu wodnego. Informacje tam zawarte obejmują gromadzenie i aktualizację danych określonych w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2012
poz. 145).

Informacje wchodzące w skład katastru wodnego są udostępniane do wglądu nieodpłatnie. Natomiast sposób ich przygotowania i udostępniania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (Dz. U. 2006 Nr 132, poz. 927).

Na podstawie danych zgłoszonych i wpisanych do katastru wodnego wystawiane są zaświadczenia o wpisie do katastru spółek wodnych i związków wałowych.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu