Załatwianie spraw

Godziny urzędowania

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

7:00 – 15:00

W Regionalnym Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w załatwianiu spraw stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. Nr 267 j.t. )  oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ).

Skargi

 

Wydział  Organizacyjno-Prawny

Tel. (+48-22) 58-70-217

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu