Rada gospodarki wodnej regionu wodnego środkowej Wisły

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarfu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej

powołana została przy  Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 100 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu