Strona główna

Uprzejmie informujemy, że treści prezentowane na tej stronie BIP zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Trwają prace nad uzupełnianiem BIP Wód Polskich, który jest dostępny pod adresem https://wodypolskie.bip.gov.pl

Witamy na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

realizującej zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

tel. sekretariat   (+48-22)  58-70-211

fax sekretariat   (+48-22)  58-70-204

tel. kancelaria    (+48-22) 58-70-440

fax kancelaria    (+48-22) 58-70-202

e-mail sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek 7:00 – 15:00

NIP             526-23-90-341

REGON     016183991

Pliki

IMG
Nazwa
Siedziba RZGW w Warszawie
Rozmiar pliku
99.0 KB
Nazwa pliku
siedziba-rzgw-warszawa.jpg