Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10-10-2018

Remont dachu Centrum Zarządzania Powodziowego dla Wisły Środkowej w WarszawieAnaliza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Przegląd pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska 09-10-2018

Zapytanie ofertoweZałącznik do zapytania ofertowego - wzór umowy

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-na-przeglad-pomp-w-pompowaniach-znajdujacych-sie-na-terenie-zz-radom

Wynik postępowania 03-10-2018

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap I (12 części)Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II (13 części)Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Przetargi 27-09-2018

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Informacje z otwarcia ofert 26-09-2018

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie - etap IIKonserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Dębem (10 części)Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie –...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 27-08-2018

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 27-08-2018

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 27-08-2018

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 27-08-2018

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w BorowemOgłoszenie o zamówieniu\Opis przedmiotu zamówieniaProjekt umowyFormularz ofertowyOchrona budynku i pomieszczeń...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Dialog techniczny 27-08-2018

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu