Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 07-12-2017

Ochrona obiektu mieszkalno – biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem – Nadzór Wodny w BorowemOchrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 06-12-2017

Obsługa operatorska operatorska 6 szt.lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2017 - 2018Zakup 1 sztuki ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 29-11-2017

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w BorowemOgłoszenie o zamówieniu\Opis przedmiotu zamówieniaProjekt umowyFormularz ofertowyOchrona budynku i pomieszczeń...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Wynik postępowania 27-11-2017

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Przetargi 20-07-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12-07-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w SmardzewicachOchrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu