Zamówienia publiczne

- - -

Stanowisko Ministra Rozwoju - przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych - z dnia 18.04.2016 r. 

Stanowisko Ministra Rozwoju

- - -

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 10-02-2017

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Ochrona budynków i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13BOchrona...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Informacje z otwarcia ofert 07-02-2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy (2017/2018) obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów RZGW w WarszawiePełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Dialog techniczny 31-01-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny

Wynik postępowania 27-01-2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy do obiektów RZGW w WarszawieOchrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 19-01-2017

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym , budynku warsztatów i posesji Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul....

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 10-01-2017

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Ogłoszenie o zamówieniuFormularz ofertowyOpis przedmiotu zamówieniaZasady organizacji i wykonywania ochronyProjekt umowyOchrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 28-10-2016

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Przetargi 27-09-2016

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 16-04-2015

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu