Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 03-04-2017

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47 + 400 Kanału Augustowskiego - etap IDostawa energii elektrycznej w okresie 12 m-cy (2017/2018 r.), obejmująca sprzedaż...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Ochrona budynków i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13BOchrona...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Ogłoszenie o zamówieniuFormularz ofertowyOpis przedmiotu zamówieniaZasady organizacji i wykonywania ochronyProjekt umowyOchrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny

Przetargi 23-02-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Informacje z otwarcia ofert 23-02-2017

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym, Kanał Augustowski. ETAP IDostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy (2017/2018) obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów RZGW w WarszawiePełnienie...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Wynik postępowania 23-02-2017

Dostawa 3 szt samochodów dostawczych skrzyniowych o masie całkowitej do 3500 kgOpracowanie warunków korzystania z wód zlewni Łyny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoRemont śluzy Swoboda wraz z...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu