Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 09-06-2017

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - ­ Etap 1Opracowanie „Ekspertyzy w zakresie wycieków na ścianach...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 09-06-2017

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego Wióry - sprostowanieModernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Wynik postępowania 31-05-2017

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni oraz w ramach prawa opcji: opracowanie PB i PW i pełnienie nadzoru autorskiegoDostawa jednego samochodu osobowego typu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Przetargi 29-05-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171Ochrona budynków i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13BOchrona...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV Nadzoru Wodnego w Smardzewicach Ogłoszenie o zamówieniuFormularz ofertowyOpis przedmiotu zamówieniaProjekt...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu