Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 15-03-2019

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW- - -Opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Przetargi 15-03-2019

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGWOgłoszenieSIWZSpecyfikacja technicznaKlucz publiczny...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Wynik postępowania 28-02-2019

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we WłocławkuZakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 21-02-2019

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 22-11-2018

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Przegląd pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska 09-10-2018

Zapytanie ofertoweZałącznik do zapytania ofertowego - wzór umowy

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-na-przeglad-pomp-w-pompowaniach-znajdujacych-sie-na-terenie-zz-radom

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 27-08-2018

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 27-08-2018

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 27-08-2018

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Dialog techniczny 27-08-2018

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu