Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 16-10-2017

Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Rządza w km 3+000 - 4+000Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na 5 lodołamaczach L 1000Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Wynik postępowania 13-10-2017

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w WarszawieZakup...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 12-10-2017

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek - Góra Kalwaria na rzece WiśleOpracowanie koncepcji rozwiazania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni gm. Piecki, pow....

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Przetargi 20-07-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12-07-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w SmardzewicachOchrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV Nadzoru Wodnego w Smardzewicach Ogłoszenie o zamówieniuFormularz ofertowyOpis przedmiotu zamówieniaProjekt...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu