Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II

logo

Dotyczy projektu:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ

OPZ

Postanowienie 1 - sprostowanie pozwolenia wodnoprawnego

Postanowienie 2 - sprostowanie pozwolenia wodnoprawnego

Notatka dotycząca przebiegu światłowodu pod kanałem podejściowym

Światłowód - szkic przebiegu

- - - - -

Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

1. Część hydrotechniczno-budowlana    http://67403.home.pl/pub/czesc_hyrotechniczno-budowlana.zip

2. Część instalacyjna

3. Część mechaniczna

4. Część elektryczna

5. Organizacja ruchu

6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Przedmiary ATH

Przedmiar robót - sekcja mostowa kanału podejściowego

Rozbiórka mostu drogowego

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu