Konserwacja i wykonanie prac serwisowych: systemów ASTKZ i AKP, telewizji przemysłowej, systemów ostrzegania na wypadek awarii, systemów monitorujących zbiorniki wodne i wodowskazy na dopływach

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część I ZW Sulejów

Część I obmiar

Część II zapory Brody, Wióry

Klucz publiczny

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu