Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części: 1,3,5,6,12,13,14,15,17,19,25,26,27,29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części: 2,4,7,8,9,10,11,16,18,20,21,22,23,24,28,30,31,32,33

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych na część 15, 26,27 i 29

Uwaga: Informacja z otwarcia ofert ze zmianą w cz. 6

Informacja z otwarcia ofert ze zmianą w cz. 23

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA:
w dniu 15.04.2019 r. osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Maciej Krawczyk,
tel. 22 58 70 360, e-mail: warszawa_przetargi@wody.gov.pl

SIWZ aktualna na dzień 08.04.2019 r. (zmiana wysokości wadium dla cz. 6)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 08.04.2019 r.

SIWZ aktualna na dzień 27.03.2019 r. (zmiana wysokości wadium dla cz. 33)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.03.2019 r.

Zmiana treści SIWZ wprowadzona 25.03.2019 r. pismem WA.ZOZ.6.281.2.1.2019

SIWZ z załącznikami - po wprowadzeniu zmian 25.03.2019 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki do SIWZ 1, 2, 3

JEDZ

Klucz publiczny

OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZE CENOWE, MAPY:

Zarząd Zlewni w Warszawie: części 1 ÷ 5

OPZ

Formularze cenowe

Mapy

Zarząd Zlewni w Łowiczu: część 6

OPZ

Formularz cenowy

Mapy

Zarząd Zlewni w Ciechanowie: część 7

OPZ

Formularz cenowy

Mapy

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: części 8 ÷ 11

OPZ

Formularze cenowe

Mapy

Zarząd Zlewni we Włocławku: części 12 ÷ 16

OPZ

Formularze cenowe

Mapy:

- część 12

- część 13

- część 14

- część 15

- część 16

Zarząd Zlewni w Dębem: części 17 ÷ 21

OPZ

Formularze cenowe

Mapy

Zarząd Zlewni w Radomiu: części 22 ÷ 33

OPZ

Formularze cenowe

Mapy

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu