Opracowanie dokumentacji projektowej:1.Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami,2.Przebudowa zaplecza techn. w Giżycku,3.Przebudowa zaplecza techn. w Mikołajkach,4. Remont śluzy Guzianka I,5.Remont śluzy i jazu w Karwiku

Dotyczy zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań: 1. Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, 2.  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Giżycku, 3. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Mikołajkach, 4 Remont śluzy Guzianka I, 5. Remont śluzy i jazu w Karwiku.

w ramach Projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I

Etap III - remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin

Zmiana w formularzu oferty

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź nr 2

Zączniki do odpowiedzi nr 2

Wzór harmonogramu nr 6

Wzór harmonogramu nr 7

Wzór harmonogramu nr 8

Wzór harmonogramu nr 9

Wzór harmonogramu nr 10

Wzór harmonogramu nr 11

Wzór harmonogramu nr 12

Wzór harmonogramu nr 13

Wzór harmonogramu nr 14

Pytanie i odpowiedź nr 1

Załączniki do odpowiedzi nr 1

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Kanał Niegociński

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Niegocin

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Bramka Sekstyńska

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Kanał Jegliński

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Przeczka - Jezioro Śniardwy

Mapa poglądowa - Pogłębienia - Jezioro Szymon

Mapa poglądowa - Jezioro Tałtowisko

Mapa poglądowa - zaplecze Giżycko

Mapa poglądowa - zaplecze Mikołajki

Mapa poglądowa - śluza Guzianka I

Mapa poglądowa - śluza jaz Karwik

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

JEDZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usuniecie mielizn i raf kamiennych (zał. nr 4 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku (zał. nr 6 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach (zał. nr 8 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Remont śluzy Guzianka I (zał. nr 10 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Remont śluzy i jazu w Karwiku (zał. nr 12 do SIWZ)

Umowa - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych (zał. nr 5 do SIWZ)

Umowa - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku (zał. nr 7 do SIWZ)

Umowa - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach (zał. nr 9 do SIWZ)

Umowa - Remont śluzy Guzianka I (zał. nr 11 do SIWZ)

Umowa - Remont śluzy i jazu w Karwiku (zał. nr 13 do SIWZ)

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.I

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.II

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.III

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.V

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Remont śluzy Guzianka I

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Remont śluzy i jazu w Karwiku

Pliki

IMG
Nazwa
Logo-Warmia-i-Mazury.png
Rozmiar pliku
173.1 KB
Nazwa pliku
Logo-Warmia-i-Mazury.png
PDF
Nazwa
odp.1
Rozmiar pliku
369.1 KB
Nazwa pliku
Dok.-proj.-5-zadan-odp.1.pdf
PDF
Nazwa
zaplecze Mikołajki
Rozmiar pliku
499.5 KB
Nazwa pliku
3.-Mapa-pogladowa-Zaplecze-Mikolajki.pdf
PDF
Nazwa
śluza Guzianka I
Rozmiar pliku
440.2 KB
Nazwa pliku
4.-Mapa-pogladowa-sluza-Guzianka-I.pdf
PDF
Nazwa
śluza jaz Karwik
Rozmiar pliku
968.1 KB
Nazwa pliku
5.-Mapa-pogladowa-sluza-Jaz-Karwik.pdf
PDF
Nazwa
Mapa poglądowa Pogłebienia Kan.Niegociński.pdf
Rozmiar pliku
2.0 MB
Nazwa pliku
Mapa-pogladowa-Poglebienia-Kan.Niegocinski.pdf
PDF
Nazwa
bramka Sekstyńska
Rozmiar pliku
2.1 MB
Nazwa pliku
bramka-sekstynska.pdf
PDF
Nazwa
śniardwy Przeczka.pdf
Rozmiar pliku
1.6 MB
Nazwa pliku
sniardwy-Przeczka.pdf
PDF
Nazwa
jez. Tałtowisko.pdf
Rozmiar pliku
1.9 MB
Nazwa pliku
jez.-Taltowisko.pdf
PDF
Nazwa
Pogłebienia Niegocin
Rozmiar pliku
907.1 KB
Nazwa pliku
Mapa-pogladowa-Poglebienia-Niegocin.pdf
PDF
Nazwa
wylot kan. jeglińskiego.pdf
Rozmiar pliku
2.0 MB
Nazwa pliku
wylot-kan.-jeglinskiego.pdf
PDF
Nazwa
zaplecze Giżycko.pdf
Rozmiar pliku
2.0 MB
Nazwa pliku
zaplecze-Gizycko.pdf
PDF
Nazwa
jez. Szymon.pdf
Rozmiar pliku
1.2 MB
Nazwa pliku
jez.-Szymon.pdf
PDF
Nazwa
Opracow. dok. projekt. dla 5 zadań kanały Odp. 2.pdf
Rozmiar pliku
610.6 KB
Nazwa pliku
Opracow.-dok.-projekt.-dla-5-zadan-kanaly-Odp.-2.pdf
DOC
Nazwa
zał. 6
Rozmiar pliku
111.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-Wzor-harmonogramu-POGl.doc
DOC
Nazwa
zał. 7
Rozmiar pliku
107.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-Wzor-harmonogramu-POGl.doc
DOC
Nazwa
zał. 8
Rozmiar pliku
107.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-Wzor-harmonogramu-POGl.doc
DOC
Nazwa
zał. 9
Rozmiar pliku
107.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-Wzor-harmonogramu-POGl.doc
DOC
Nazwa
zał. 10
Rozmiar pliku
107.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-Wzor-harmonogramu-POGl.doc
DOC
Nazwa
zał. 11
Rozmiar pliku
116.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-11-Wzor-harmonogramu-ZG.doc
DOC
Nazwa
zał. 12
Rozmiar pliku
114.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-12-Wzor-harmonogramu-ZM.doc
DOC
Nazwa
zał. 13
Rozmiar pliku
117.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-13-Wzor-harmonogramu-sGI.doc
DOC
Nazwa
zał. 14
Rozmiar pliku
115.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-14-Wzor-harmonogramu-sJK.doc
PDF
Nazwa
Zmiana w formularzu oferty.pdf
Rozmiar pliku
260.0 KB
Nazwa pliku
Zmiana-w-formularzu-oferty.pdf
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu