Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie - Jeziory” – etap I w km wału 14+800 ÷ 18+500 (dł. 3,7 km), powiat otwocki, woj. mazowieckie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ aktualna na dzień 04.04.2019 r. (z uaktualnionym przedmiarem robót w poz. 44 ÷ 49)

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 6

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 4

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 3

Rysunki:

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 2

Wyjaśnienia treści SIWZ - nr 1

UWAGA: Zmiana terminów wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert:
- wadium należy wnieść do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 09:00,
- termin składania ofert do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 09:00,
- termin otwarcia ofert w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ aktualna na dzień 01.04.2019 r. (zmiana pkt SIWZ: 3.1.1, 6, 7 i 8)

Zmiana treści SIWZ wprowadzona pismem WA.ZOZ.6.281.3.1.2019.ZŻ z 01.04.2019 r.

- - -

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja:

Opis techniczny z rysunkami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- - -

Decyzja MINB nr 1457/2017 z dnia 08.09.2017 r.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu