Utrzymanie rzek na terenie Nadzorów Wodnych w Kraśniku, w Opolu Lubelskim, w Puławach i Annopolu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna

Formularze ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty na część 3, 4, 5, 8 i 9 oraz unieważnienie części 1, 2, 6, 7 i 10

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu