Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ w formie edytowalnej

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna

Formularze ofertowe

Odpowiedź na zapytania do SIWZ z 16 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty na część 1, 2, 3, 5, 6

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 4 i 7

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu