Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu

Ogłoszenie

UWAGA

Sprostowanie 3

Sprostowanie 2

Ogłoszenie - sprostowanie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1,2,3,4,

Część 5

Część 6,7

Klucz publiczny

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
Brak wpisów dla tego artykułu