RZGW w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

telefon do sekretariatu: 22 58 70 211

fax: 22 58 70 204

mail: warszawa@wody.gov.pl

Biuro podawcze

tel.: 22 58 70 440-441

fax: 22 58 70 202

PION ORGANIZACYJNY

Zespół Kadr

kierownik: Hanna Jasińska

telefon: 22 58 70 228

mail: hanna.jasinska@wody.gov.pl

Wydział Organizacji

kierownik: Jacek Wiechnik

telefon: 22 58 70 438

mail: jacek.wiechnik@wody.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych

kierownik: Maciej Krawczyk

telefon: 22 58 70 360

mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl

Zespół Obsługi Prawnej

Piotr Rał, Sławomir Zaręba

telefon: 22 58 70 219

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

kierownik: Urszula Tomoń

telefon: 22 58 70 239

mail: rzecznik_warszawa@wody.gov.pl

Zespół Informatyki

kierownik: Marcin Olszewski

telefon: 22 58 70 245

mail: informatyka_warszawa@wody.gov.pl

PION EKONOMICZNY

Wydział Finansowo-Księgowy

kierownik: Krystyna Gadomska

telefon: 22 58 70 375

mail: krystyna.gadomska@wody.gov.pl

Zespół ds. Płac

kierownik: Urszula Boryszewska

telefon: 22 58 70 381

mail: urszula.boryszewska@wody.gov.pl

Wydział Kontrolingu

kierownik:

telefon: 22 58 70 357

mail:

Wydział Regulatora Taryf

kierownik: Kinga Maciejewska

telefon: 22 58 70 358

mail: kinga.maciejewska@wody.gov.pl

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Usług (dotyczący tylko taryf)

telefon: 22 58 70 355, 22 58 70 356

mail: taryfy.warszawa@wody.gov.pl

PION USŁUG WODNYCH

Wydział Zgód Wodnoprawnych

kierownik: Anna Nowakowska

telefon: 22 58 70 244

mail: anna.nowakowska@wody.gov.pl

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i Współpracy z Użytkownikami  Wód

kierownik: Beata Białoszewska

telefon: 22 58 70 420

mail: beata.bialoszewska@wody.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami

kierownik: Dominik Poliszuk

telefon: 22 58 70 218

mail: dominik.poliszuk@wody.gov.pl

Wydział Energetyki

kierownik: Karolina Szczałuba

telefon: 41 272 19 51

mail: karolina.szczaluba@wody.gov.pl

PION ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM WODNYM

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

kierownik: Wojciech Frątczak

telefon: 22 58 70 318

mail: wojciech.fratczak@wody.gov.pl

Wydział Zarządzania Środowiskiem

kierownik: Marzena Rutkowska-Filipczak

telefon: 22 58 70 316

mail: marzena.rutkowska-filipczak@wody.gov.pl

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

kierownik: Marcin Żerański

telefon: 22 58 70 320

mail: marcin.zeranski@wody.gov.pl

PION OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

kierownik: Barbara Kwiatkowska

telefon: 22 58 70 339

mail: barbara.kwiatkowska@wody.gov.pl

Wydział Koordynacji Inwestycji

kierownik: Piotr Michaluk

telefon: 22 58 70 270

mail: piotr.michaluk@wody.gov.pl

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji

kierownik: Krzysztof Sulikowski

telefon: 22 58 70 283

mail: uw@wody.gov.pl

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

kierownik: Anna Maria Landowska

telefon: 22 58 70 326

mail: oki@wody.gov.pl