Kontrola zarządcza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

· zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

· skuteczności i efektywności działania;

· wiarygodności sprawozdań;

· ochrony zasobów;

· przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

· efektywności i skuteczności przepływu informacji;

· zarządzania ryzykiem.