Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) wprowadza mechanizm bezpośredniej odpowiedzialności kierowników jednostek za kontrolę zarządczą, w formie składanych corocznie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010 rok