Informacje dla Użytkowników Obwodów Rybackich

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW RYBACKICH  DOTYCZĄCY MIEJSCA  PRZESYŁANIA DOKUMENTACJI RYBACKIEJ

Numer rachunku bankowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzonego przez

BGK: 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa

Komunikat dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych

Komunikat dotyczący poddzierżawiania obwodu rybackiego

Cennik materiału zarybieniowego dla obszaru działania RZGW w Warszawie ważny od 1 maja 2018r.