Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres

Tryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres - art. 4 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym

Wzór umowy użytkowania prawa rybackiego obwodu rybackiego ustanowionego na obszarze działania RZGW w Warszawie:

Cennik materiału zarybieniowego:

Cennik materiału zarybieniowego dla obszaru działania RZGW w Warszawie ważny od 1 maja 2018r.

Wzory oświadczeń: