Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, do zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej należy koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, a w szczególności prowadzenie Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI).

Celem OKI jest koordynacja działań oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Dostęp do wody - dobrej jakości i zdrowej - nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zachodzących zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych. Zmiany klimatyczne zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk ekstremalnych np. powodzi, suszy oraz ich negatywnych skutków.

Powódź jest jednym z najgroźniejszych żywiołów. Podobnie jak inne klęski żywiołowe, jest zjawiskiem naturalnym, powtarzalnym, a zatem nieuchronnym. Skutki powodzi można znacznie zmniejszyć przez właściwe przygotowanie. Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z głównych zadań prowadzonych przez RZGW w Warszawie. Zasadniczym celem ochrony przed powodzią jest ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią, w szczególności dla życia i zdrowia człowieka, środowiska, mienia, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej oraz dla infrastruktury. Ochrona przeciwpowodziowa to  szereg działań związanych z planowaniem, tworzeniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz odpowiedni wpływ na sposób zagospodarowania terenów zalewowych.

Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI) utrzymuje  współpracę  z instytucjami naukowymi oraz badawczymi zajmującymi się gospodarką wodną m.in. w zakresie zapobiegania skutkom powodzi oraz przy opracowywaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP).

Zapraszamy na stronę Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Warszawie, gdzie znajdą Państwo m.in. aktualne informacje z naszego regionu na temat ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej na zbiornikach oraz komunikaty o stanach wód i zjawiskach lodowych na rzekach w okresie zimowym.