Informator nawigacyjny

Informator nawigacyjny RZGW w Warszawie 2009 r.

Spis treści:

Część I

- Charakterystyka oraz obszar działania RZGW w Warszawie
- Dane kontaktowe - zarządy zlewni, nadzory wodne - Śródlądowe drogi wodne w regionie - Charakterystyczne stany wody dla wybranych sygnalizacyjnych posterunków wodowskazowych na terenie RZGW w Warszawie
- Częstość występowania stanów wody zapewniających głębokości tranzytowe t>0,8 - rzeka Wisła
- Częstość występowania stanów wody zapewniających głębokości tranzytowe t>0,8 - rzeka Narew
- Legenda - oznakowanie nawigacyjne
- Mapa drogi wodnej - rzeka Wisła od km 295 do km 474 

Część II  

- Mapa drogi wodnej - rzeka Wisła od km 474 do km 685

Część III

- Mapa drogi wodnej Kanał Żerański
- Mapa drogi wodnej - rzeka Narew od km 21 do km 248+500
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.)- Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.