Komunikat nawigacyjny nr 2/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2015r. poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. jest przebudowywany most drogowy na Kanałem Jeglińskim, gm. Pisz.

W związku z prowadzonymi pracami na czas przebudowy wprowadza się tymczasowe oznakowanie nawigacyjne (załącznik nr 1).11972