Komunikat Nawigacyjny nr 10/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

Drogę wodną Kanał Augustowski wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2016r.

I. Utrudnienia żeglugowe:

Głębokości  tranzytowe na  szlaku wynoszą:

    - odcinek Borki – Białobrzegi i Sosnówek  - Tartak : 0,70 – 0,80 m

Pozostałe odcinki kanału : 1,20 m

W trakcie sezonu możliwe powalone drzewa w nurcie kanału ze względu na dużą presję bobrów.

II. Godziny otwarcia śluz

   Śluza Dębowo                                               codziennie                       -  800  - 1600

   Śluza Sosnowo, Borki  i Białobrzegi        codziennie                       -  800  - 1600

   Śluza Augustów, Przewięź                         codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Gorczyca, Swoboda                          codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Paniewo                                              codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Perkuć                                                 codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Mikaszówka                                       codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Sosnówek                                           codziennie                       -  800  - 1900

   Śluza Tartak                                                 codziennie                       -  800  - 1600

   Śluza Kudrynki                                            codziennie                       -  800  - 1600

   Śluza Kurzyniec                                           codziennie                       -  800  - 1600                   

Ze względu na mały ruch jednostek na śluzie w Kurzyńcu śluzowanie musi być potwierdzone telefonicznie z wyprzedzeniem min. 3 godz. tel. 791 936 468.

Śluza Przewięź w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień będzie czynna od godziny 800  do godziny 2000  

W godzinach otwarcia śluzy w Augustowie, Przewięzi i Sosnówku czynne będą telefony komórkowe ułatwiające kontakt z operatorami śluz:

                        Augustów      + 48 821 989 086

                        Przewięź       + 48 691 662 311

                        Sosnówek      + 48 721 989 081

III.   Na całej długości Kanału Augustowskiego obowiązuje prędkość 6km/godz. z wyłączeniem jezior: Necko i Białe (od km 34,30 do km 43,50).

IV. Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego - I dekada października 2016 r.

 

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Nadzór Wodny w Augustowie     tel. 87 643 28 86 w godz. 700 – 1430 .

 


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)