Komunikat Nawigacyjny nr 10/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje że ze względu na prognozowaną zmianę sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle, zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 6/2019 wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny Włocławek, zaplanowane na dzień 8 maja 2019 r. zostaje odwołane.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)