Komunikat Nawigacyjny nr 1/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w km 515 drogi wodnej rzeki Wisły trwają prace budowlane związane  z modernizacją mostu Gdańskiego w Warszawie.

W związku z powyższym użytkowników drogi wodnej rzeki Wisły uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w rejonie mostu Gdańskiego.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)